İyiki Girişimsel Radyoloji var; Safra yollarını tıkamış taşlar ve çamur ERCP ile boşaltılamayınca

Aktualisiert: 26. Okt 2019


Safra yollarını tıkamış taşlar ve çamur ERCP ile boşaltılamayınca perkütan yolla yani lokal anestezi ile deri yoluyla ultrason eşliğinde safra yollarına nokta atışı yapılarak, safra yollarındaki tıkanıklık aşılara, safranın kana karışması engellenir ve barsaklara akışı tekrar sağlanır. Aksi takdirde hasta sarılık, safra yolları enfeksiyonu, karaciğer yetmezliği nedeniyle hızlıca kaybedilebilir.

43 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen